orion

bulut temelli yazılım
geliştirme platformu

Orion, modern metodolojilerini temel alarak tasarlanmış buluta özgü yazılım geliştirme platformudur.

Altyapı bileşenler
 yazılım geliştirme ve bakım süreçlerini esnek hale getirerek zaman ve dolayısıyla maliyet etkin proje yönetimini mümkün kılmaktadır

Geliştirme süreçlerinde sağladığı soyutlama, kod standartlarının korunması, teknik borç bırakılmadan geliştirme yapılması ve bakım operasyonlarının süratle yerine getirilmesine imkan sağlanmaktadır

felsefe

Sunucusuz Mimari

orion

Mikroservis Mimarisi

Yatay Ölçeklenebilirlik

NoSQL

Low Code

Hot Deploy / Hot Swap

felsefe

orion
ve bulut

Orion, "buluta özgü" altyapısı sayesinde kurum veya sektör ihtiyaçları doğrultusunda yatay genişlemeye imkan sağlayan bir platformdur.
Modüllerin ve hatta servislerin bağımsız şekilde sürümlenmesi mümkündür ve bu sayede kapasite artırımı yapılmak istenmesi halinde sadece mevcut kaynağın muadilinin yaratılması yeterli olmaktadır. Tüm sistem container imajları üzerinde tutulmakta ve yönetilmektedir.

mikroservis
mimarisi

Orion platformu, "mikroservis" yaklaşımıyla geliştirme yapılabilmesi için uygun zemini yaratmaktadır. NoSQL veritabanı teknolojilerinin desteği ile her yazılım ekibi sorumluluk sahasındaki modülde yapacağı geliştirmeleri diğer modüllerden tamamen bağımsız şekilde gerçekleştirmekte ve sürümleyebilmektedir. Orion platformunda geliştirilen her servis hali hazırda bir API'dir ve bu API'ler kolaylıklıa dış düyaya açılabilir.

low code

Önyüz ve orta katman yazılım geliştirmeleri Orion platformunun sağladığı özelliklerle kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Platformun sağladığı soyutlama sayesinde servis orkestrasyonu, hata yönetimi, veritabanı erişimi, toplu iş geliştirmeleri, BPM/DMS işlemleri vb. operasyonlarda yazılımcı müdahalesi ve dolayısıyla hata riski minimize edilmekte, kod geliştirme standartlarına sadık kalınması Daha fazla oku

sektörde

Tüketici Finansmanı

Leasing

Fintech

orion

Faktoring

Bankacılık

Sigortacılık

Techfin

Dijital Bankacılık

mikroservis mimarisi

low code development

yatay ölçekleme

mikroservis mimari

mikroservis mimarisi geliştirme ve sürümleme süreçlerinde bağımsızlık sağlayarak zaman ve dolayısıyla maliyet tasarrufu yaratır. 
monolitik yapıların aksine farklı iş ihtiyaçları için farklı teknolojilerin kullanımı mümkündür.

yatay ölçekleme

dikey ölçeklenme instance'ın CPU, RAM vb. kaynaklarının artırımını gerektirirken, yatay ölçeklemede sınırsız sayıda instance ekleyerek genişlemek mümkündür. Böylece donanım genişlemesinin sebep olduğu geometrik maliyet artışları ortadan kalkmaktadır.

low code
development

Orion platformu yazılım geliştirme operasyonlarındaki soyutlama 
seviyesini azami noktaya çekerek arayüz ve servis geliştirmeleri 
esnasında eforu %40 oranında azaltılmaktadır.

orion
teknoloji bileşenleri

Frontend
Backend
Database